Krótkometrażowa impresja "1/2 - Pomiędzy", prod. reż. zdj.mont. Mateusz Droba, muzyka Dawid Płodzień, Polska 2005

 

Eksperymentalna impresja/ekspresja o melancholii,
wycofaniu i atrofii woli.
Alegoryczna podróż bez końca,
która urzeczywistnia się w samej sobie,
nigdy w celu.
W pragnieniu drogi prowadzącej do obiektu pożądania,
ale nie jego samego.
Jeśli miłość to spotkanie dwóch marzeń -
w chwili całkowitej realizacji marzenie umiera.


Powracające obrazy są zapisem immanentnego
bycia w pośredniości.
Iluzją, do której się powraca, jest uporządkowana i zidentyfikowana
kraina przeszłości,
poczynając od dziecięcych wyobrażeń.

Rzeczy które możemy poddać swojej woli,
starać się zachować tożsamość i samodoskonalić,
z drugiej strony sprawy na które zupełnie nie mamy wpływu:
między nimi biegnie nasza podróż.
Czy można mieć nadzieję na trwanie chwili i uniknięcie Zmiany?
Prawdziwą relację.

 

Premiera "Pomiędzy" miała miejsce
pomiędzy kwietniem a majem 2005 r.


english

Experimental self-expression, an impressionist about melancholy,
withdrawal and atrophy of the will.
An allegorical journey without end which materializes itself only through itself,
not through the destination.
A longing for the route that leads to the desired object, but not for the object itself.
Recurring images are a record of a permanent state of indirectness.
An illusion to which we are always coming back.
An ordered and identified land of the past which starts in a child s imagination.
Staying in between means solitude.
An acute solitude. On the one hand there are things that we can make subject to our will,
we can attempt to preserve our identity and improve ourselves,
and on the other, there are things we do not control at all.
Our journey goes between them.
Should we hope for the moment to last and for the Change to be avoided?
Is it possible to get out from Between and not to lose oneself?
And gain a companion, another human, and start living a common life? Love..